0001 0051

Welkom bij El Kadisia

Stichting El Amal staat voor volwaardig Nederlands onderwijs. In de scholen wordt gewerkt volgens de nieuwste onderwijskundige en pedagogische inzichten. Op alle scholen wordt gewerkt met een NT2-methode, waarmee de ontwikkeling en de integratie van de kinderen zo goed mogelijk gestimuleerd worden.

Stichting El Amal hanteert daarbij de volgende visie:

De scholen zijn een integraal en gewaardeerd onderdeel van de omgeving en vervullen een sociale functie in de buurt. De scholen beogen een functioneren als brede school met een geïntegreerde maatschappelijke zorgfunctie. De kwaliteit van de scholen en van het onderwijs is afhankelijk van de inzet van alle betrokkenen: team, ouders en kinderen, buurt en gemeente.