Voorschool el Kadisia

De beste voorbereiding op de basisschool voor uw peuter (2,5 tot 4 jaar)? Ga dan naar onze voorschool.
De voorschool wordt uitgevoerd door Impuls, in nauwe samenwerking met de El Kadisia.
We vormen samen de “Alles-in-1-school”. Hierdoor is er doorgaande lijn vanuit de voorschool naar het basisonderwijs op de El Kadisia. Het beleid van Impuls en El Kadisia is om deze reden dan ook zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
Op de El Kadisia zijn 5 voorschoolgroepen van Impuls. Er is een eigen ingang die u aan de linkerkant van het plein (vóór de school) vindt.

Adres: Piet mondriaanplein 2
Telefoon: 06 303 679 83

Elke voorschoolgroep komt 3 dagdelen per week (15 uur).
De groepsindeling en openingstijden ziet u hieronder.

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Groep A

08.00-13.30

 

08.00-12.00

08.00-13.30

 

 

 

 

 

 

 

Groep B

 

08.00-13.30

12.30-16.30

 

08.00-13.30

 

 

 

 

 

 

Groep C

08.00-13.00

13.00-18.00

 

13.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

Groep D

13.00-18.00

 

8.00-13.00

 

8.00-13.00

 

 

 

 

 

 

Groep E

 

08.00-13.00

13.00-18.00

8.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 8 Pedagogisch Medewerkers werkzaam in één of meer van de voorschoolgroepen.

-          Khadija el Moussati
-          Döndu Zengin
-          Saadia Taouas
-          Loubna Errami
-          Khadija Boulfirass
-          Daniëlle de Ridder
-          Khadija Lahrouchi
-          Senay Aydin

 De voorschool is goed voor uw peuter!

 • Er zijn leuke en leerzame activiteiten (ontwikkelingsgericht werken)
 • We gebruiken het programma “Piramide”, hetzelfde programma om te spelen en te leren als de El Kadisia
 • Het Kinderdagverblijf sluit aan bij de islamitische identiteit van de school.
 • Samen spelen en samen leren met andere peuters uit de buurt (vriendjes maken)
 • Ieder kind heeft zijn eigen tempo en zijn eigen manier
 • De pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten werken samen met het Speleon, een initiatief van de IPABO. De medewerkers hebben  zich daardoor extra kunnen ontwikkelen en specialiseren in het creeëren van uitdagende speel-leersituaties voor het jonge kind.
 • Brede ontwikkeling met veel aandacht voor de Nederlandse taal
 • Deskundige pedagogisch medewerkers (stabiel team met mbo- en hbo-medewerkers)
 • Regelmatig naar dezelfde plek met medewerkers die uw kind vertrouwt
 • Mogelijkheid om te werken tijdens de dagdelen waarop uw kind naar de voorschool gaat. Een progamma én stabiele opvang inéén: de voorschool is tijdens schoolweken áltijd geopend!
 • Voorrang op basisschool El Kadisia (als uw kind 8 maanden op de voorschool zit)

Natuurlijk hebben we ook tijd en aandacht voor u als ouder. De PM-ers nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden en met u te praten over de ontwikkeling van uw kind. Ook zijn er bijeenkomsten voor de ouders in het ouderlokaal.

De voorschool is inclusief

Eten en drinken
Lunch
Verzorging

Werken of studeren?

De voorschool is 15 uur per week, maar het kan zijn dat u vanwege werk of studie méér opvang nodig heeft, of opvang op ánder dagen / dagdelen. In dat geval is het goed om te weten dat we óók hele dagopvang kunnen bieden.
(Zie informatie Kinderdagverblijf el Kadisia!)

 Prijsinformatie

Alle ouders in Nederland moeten een eigen bijdrage betalen, die afhangt van hun inkomen. U kunt via de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. (https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/)

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan heeft u recht op een vergoeding van de gemeente voor maximaal 15 uur per week. U hoeft hier verder niets voor te regelen. De tegemoetkoming van de gemeente loopt via Impuls. Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is, dan kunt u dat hier berekenen.

https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voorschool/

Vul bij ‘Wat is de uurprijs?’ in: € 7,45.

 Inschrijven, rondleiding, vragen

Bel naar onze speciale helpdesk 020 515 88 00, optie 1 of mail naar planning@impuls.nl

 Buitenschoolse Opvang (4 tot 12 jaar)

 • Er zijn plannen om in het nieuwe schooljaar (2018-2019) ook Buitenschoolse Opvang (BSO) aan te gaan bieden.
  Als hier meer informatie over is, zullen we dit op de website vermelden.