De El Kadisia telt 2 groepen 8;

1. Groep 8A waar meester Hüseyin 4 dagen en meester Mohammed 1 dag les geeft aan 23 leerlingen.
2. Groep 8B waar juf Houda 3 dagen en meester Abdelilah 2 dagen les geeft aan 21 leerlingen.

De vakken die worden onderwezen zijn:

 • Rekenen vanuit de methode “Getal & Ruimte”
 • Taal vanuit de methode “Taal actief”
 • Spelling vanuit de methode “Taal actief”
 • Woordenschat vanuit de methode “Taal actief”
 • De zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) bieden wij geïntegreerd aan met de methode ‘Blink’
 • Schrijven vanuit de methode “Pennenstreken”
 • Technisch lezen vanuit de methode “Estafette”
 • Verkeer vanuit de methode “Wijzer door het verkeer”
 • Begrijpend lezen vanuit de methode “Nieuwsbegrip”
 • Studievaardigheden vanuit de methode “Blits”
 • Sociaal-emotionele vaardigheden vanuit de methode “De vreedzame school”
 • Beeldende vorming en muziek vanuit de methode “Art of Salam”
 • Bewegingsonderwijs (gym)

Gym wordt door de gymleerkrachten juf Muriël en meester Burak verzorgt. De leerlingen gymen 2 keer per week een uur. De jongens gymen apart van de meisjes. De jongens gymen op maandag en vrijdag en de meisjes gymen op de woensdag en vrijdag.

In elke klas zijn chroombooks aanwezig waarop kinderen kunnen werken. In groep 8 kunnen kinderen oefeningen ook digitaal doen. Als school werken we met “Oefenweb”. De kinderen maken elke week 100 opgaven per onderdeel (Taalzee, Rekentuin en Words and birds). Dit maken de kinderen thuis als huiswerk.

Ieder jaar hebben we een gevarieerd aanbod van activiteiten op het gebied van maatschappelijke thema’s, beeldende vorming en natuur- en milieueducatie. Deze activiteiten kunnen op school, maar ook buiten school plaatsvinden. Met enige regelmaat vinden er ook buiten schooltijd activiteiten plaats. Geef wel tijdig door, want vol=vol.