De Elkadisia telt 2 groepen 7.

 1. Groep 7A waar juf Muriël 1 dag en juf Esma 4 dagen les geeft aan 25 leerlingen
 2. Groep 7B waar juf Veroniek 5 dagen les geeft aan 23 leerlingen.

De vakken die worden onderwezen worden:

 • Rekenen vanuit de methode “Getal & Ruimte”
 • Taal vanuit de methode “Taal actief”
 • Spelling vanuit de methode “Taal actief”
 • Woordenschat vanuit de methode “Taal actief”
 • De zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en matuur) bieden wij geïntegreerd aan met de methode ‘Blink’
 • Schrijven vanuit de methode “Pennenstreken”
 • Technisch lezen vanuit de methode “Estafette”
 • Verkeer vanuit de methode “Wijzer door het verkeer”
 • Begrijpend lezen vanuit de methode “Nieuwsbegrp”.
 • Studievaardigheden vanuit de methode “Blits”
 • Sociaal-emotionele vaardigheden vanuit de methode “De vreedzame school”
 • Beeldende vorming en muziek vanuit de methode “Art of Salam”.
 • Schooltuinen hebben de kinderen in groep 7 tot december.
 • Bewegingsonderwijs (gym) wordt aan de meisje en jongens apart aangeboden. We hebben voor beide groepen een mannelijke en vrouwelijke gymleerkracht. De leerlingen gymmen 2 keer per week een uur. De jongens op woensdag en vrijdag en de meisjes op dinsdag en vrijdag.

In elke klas zijn chroombooks aanwezig waarop kinderen kunnen werken. In groep 7 kunnen kinderen oefeningen ook digitaal doen. Als school werken we met “Oefenweb”. De kinderen maken elke week 100 opgaven per onderdeel (Taalzee, Rekentuin en Words and birds). Dit maken de kinderen thuis als huiswerk.

Ieder jaar hebben we een gevarieerd aanbod van activiteiten op het gebied van maatschappelijke thema’s, beeldende vorming en natuur- en milieueducatie. Deze activiteiten kunnen op school, maar ook buiten school plaatsvinden. Met enige regelmaat vinden er ook buiten schooltijd activiteiten plaats. Geef wel tijdig door, want vol=vol.