De Elkadisia telt 2 groepen 6. Zo heb je groep 6A waar meester Omar les geeft aan 23 leerlingen en groep 6B waar juf Veroniek les geeft aan 23 leerlingen. De vakken die worden onderwezen zijn:

 • Rekenen vanuit de methode “Getal & Ruimte”
 • Taal vanuit de methode “Taal actief”
 • Spelling vanuit de methode “Taal actief”
 • Woordenschat vanuit de methode “Taal actief”
 • Aardrijkskunde vanuit de methode “Een wereld van verschil”
 • Geschiedenis vanuit de methode “Bij de tijd”
 • Natuur vanuit de methode “Natuurlijk”
 • Schrijven vanuit de methode “Pennenstreken”
 • Technisch lezen vanuit de methode “Estafette”
 • Verkeer vanuit de methode “Wijzer door het verkeer”
 • Begrijpend lezen vanuit de methode “Nieuwsbegrip”
 • Studievaardigheden vanuit de methode “Blits”
 • Sociaal-emotionele vaardigheden vanuit de methode “De vreedzame school”
 • Beeldende vorming en muziek vanuit de methode “Art of Salam”
 • Bewegingsonderwijs (gym)
 • Schooltuinen

Gym wordt door de gymleerkrachten juf Muriël en meester Burak verzorgt. De leerlingen gymen 2 keer per week een uur. De jongens gymen apart van de meisjes. De jongens gymen op dinsdag en woensdag en de meisjes gymen op de woensdag en vrijdag.

De schooltuin lessen worden verzorgt door juf Luciëne op de schooltuinlocatie Blijdestijn (tegenover het Ramada hotel). Januari tot april hebben de leerlingen 1 keer per maand les en vanaf 1 april tot einde van het schooljaar 1 keer per week (elke maandag).