De Elkadisia telt 3 groepen 6.

 1. Groep 6A waar Juf Mildred 4 dagen en juf Amina 1 dag les geeft aan 20 leerlingen.
 2. Groep 6B waar juf Chahida 3 dagen en meester Mohammed 2 dagen les geeft aan 19 leerlingen.
 3. Groep 6C waar meester Omar 5 dagen les geeft aan 20 leerlingen.

De vakken die worden onderwezen zijn:

 • Rekenen vanuit de methode “Getal & Ruimte”
 • Taal vanuit de methode “Taal actief”
 • Spelling vanuit de methode “Taal actief”
 • Woordenschat vanuit de methode “Taal actief”
 • De zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en matuur) bieden wij geïntegreerd aan met de methode ‘Blink’
 • Schrijven vanuit de methode “Pennenstreken”
 • Technisch lezen vanuit de methode “Estafette”
 • Verkeer vanuit de methode “Wijzer door het verkeer”
 • Begrijpend lezen vanuit de methode “Nieuwsbegrip”
 • Studievaardigheden vanuit de methode “Blits”
 • Sociaal-emotionele vaardigheden vanuit de methode “De vreedzame school”
 • Beeldende vorming en muziek vanuit de methode “Art of Salam”
 • Bewegingsonderwijs (gym)
 • Schooltuinen

Gym wordt door de gymleerkrachten juf Muriël en meester Burak verzorgt. De leerlingen gymen 2 keer per week een uur. De jongens gymen apart van de meisjes. De jongens gymen op maandag en vrijdag en de meisjes gymen op de woensdag en vrijdag.

De schooltuin lessen worden verzorgt door juf Luciëne op de schooltuinlocatie Blijdestijn (tegenover het Ramada hotel). Januari tot april hebben de leerlingen 1 keer per maand les en vanaf 1 april tot einde van het schooljaar 1 keer per week (elke maandag).

In elke klas zijn chroombooks aanwezig waarop kinderen kunnen werken. In groep 6 kunnen kinderen oefeningen ook digitaal doen. Als school werken we met “Oefenweb”. De kinderen maken elke week 100 opgaven per onderdeel (Taalzee, Rekentuin en Words and birds). Dit maken de kinderen thuis als huiswerk.

Ieder jaar hebben we een gevarieerd aanbod van activiteiten op het gebied van maatschappelijke thema’s, beeldende vorming en natuur- en milieueducatie. Deze activiteiten kunnen op school, maar ook buiten school plaatsvinden. Met enige regelmaat vinden er ook buiten schooltijd activiteiten plaats. Geef wel tijdig door, want vol=vol.