De El Kadisia telt drie groepen 5. Deze groepen zijn gehuisvest in het gebouw van de iPabo. Zo heb je:

 1. Groep 5A waar juf Irma les geeft aan 23 leerlingen
 2. Groep 5B waar juf Najoua les geeft aan 24 leerlingen
 3. Groep 5C waar juf Döndü les geeft aan 23 leerlingen.

De vakken die worden onderwezen zijn:

 • Rekenen vanuit de methode “Getal & Ruimte”
 • Taal vanuit de methode “Taal actief”
 • Spelling vanuit de methode “Taal actief”
 • Woordenschat vanuit de methode “Taal actief”
 • De zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en matuur) bieden wij geïntegreerd aan met de methode ‘Blink’
 • Schrijven vanuit de methode “Pennenstreken”
 • Technisch lezen vanuit de methode “Estafette”
 • Verkeer vanuit de methode “Wijzer door het verkeer”
 • Begrijpend lezen vanuit de methode “Nieuwsbegrip”
 • Studievaardigheden vanuit de methode “Blits”
 • Sociaal-emotionele vaardigheden vanuit de methode “De vreedzame school”
 • Beeldende vorming en muziek vanuit de methode “Art of Salam”
 • Bewegingsonderwijs (gym)
 • Godsdienst
 • Schoolzwemmen

Gym wordt door de gymleerkrachten juf Muriël en meester Burak verzorgd. De leerlingen gymmen een uur op de vrijdag. De jongens gymmen apart van de meisjes. De jongens gymmen op de Hasselbraam en de meisjes op de El Kadisia.

Elke dinsdag stappen wij in de bus om naar het Sloterparkbad te gaan. De zwemles duurt 45 minuten. Ook de zwemles volgen de meisjes en jongens gescheiden.

In elke klas zijn chroombooks aanwezig waarop kinderen kunnen werken. In groep 5 kunnen kinderen oefeningen ook digitaal doen. Als school werken we met “Oefenweb”. De kinderen maken elke week 100 opgaven per onderdeel (Taalzee, Rekentuin en Words and birds). Dit maken de kinderen thuis als huiswerk.

Ieder jaar hebben we een gevarieerd aanbod van activiteiten op het gebied van maatschappelijke thema’s, beeldende vorming en natuur- en milieueducatie. Deze activiteiten kunnen op school, maar ook buiten school plaatsvinden. Met enige regelmaat vinden er ook buiten schooltijd activiteiten plaats. Geef wel tijdig door, want vol=vol.