Contact met de directeur

De  directeur,mevr I.Ritfeld, is dagelijks op school aanwezig.
Indien u de directeur wenst te spreken kunt u het beste een afspraak maken.
In dringende gevallen is de directeur ook dagelijks te sprekentussen 08.30 - 09.00 uur. Bij afwezigheid van de directeur kunt uzich melden bij de adjunct-directeur  de heer A.Fakir of bij de administratie van de school.


Vriendelijke groeten,       

Mevr I.M.A. Ritfeld
Registerdirecteur  Onderwijs
Isl Bredeschool El kadisia
Piet Mondriaanplein 2
1061 SC Amsterdam          
tel : 020-613 86 48
email:i.ritfeld@elamalscholen.nl