Brede school activiteiten

De activiteiten van de Brede school El Kadisia vinden plaats in een lokaal, in de aula of in de omgeving van de school. Door de activiteiten op en rond de eigen school te organiseren zijn alle activiteiten voor iedereen goed bereikbaar.

Aanbod

Het aanbod in de Brede School is er op gericht zoveel mogelijk kinderen met zoveel mogelijk verschillende activiteiten te laten kennismaken. Daarmee krijgen kinderen de kans te ontdekken waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden en waar zij zich verder in zouden willen ontwikkelen. Dit heet ook wel brede talent ontwikkeling.

Enkele activiteiten: Techniek, Drama, huiswerkbegeleiding en sporten, NatuurAvontuur, Taal in Beeld, Taal is leuk, Fotografie en Media

Aanmelding

Brede school coördinator Muriël Leter stelt het programma samen en de kinderen kunnen zich via een flyer aanmelden. Zij houdt bij wie zich inschrijft en plaatst de kinderen bij de activiteiten. Deelnemen kan alleen als ouders daar toestemming voor geven en als iedereen zich aan de spelregels houdt De brede school coördinator houdt een oogje in het zeil, stimuleert deelname en houdt bij of iedereen er elke les is. Want inschrijven en meedoen betekent ook alle lessen aanwezig zijn!

Deelname kost € 10 per blok.

Duur

Een activiteit duurt ongeveer tien schoolweken; soms iets langer, soms iets korter. In de vakanties en in het weekend is de school dicht en zijn er geen activiteiten. Per schooljaar zijn er 3 perioden van ongeveer tien weken. De lessen duren maximaal anderhalf uur.

Namens de brede school coördinator,

Muriël Lete