Klachtenregeling

De ouders kunnen bij klachten de procedure van de klachtenregeling volgen of de klachtrechtstreeks bij de klachtencommissie neerleggen. De school is aangesloten bij de klachtencommissie van de ISBO (Islamitische Scholen Besturen Organisatie te Nieuwegein).

Het secretariaat van de Commissie wordt gevoerd door het bureau van Onderwijsgeschillen. De Commissie strekt haar werkzaamheden uit over Islamitische scholen voor primair en voortgezet onderwijs die zij bij de Commissie hebben aangesloten. Hieronder vindt u de gegevens van het secretariaat van de Commissie.

Postadres: Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508 AD Utrecht
Email: info@onderwijsgeschillen.nl
Telefoon: 030 - 280 95 90
Fax: 030 – 280 9591
Bezoekadres: Gebouw "Woudstede" Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht
Website: www.onderwijsgeschillen.nl


 Beknopte procedure klachtenregeling

Informele klacht
Gesprek met leerkracht
Oplossing
Nee
 Gesprek met directeur
Oplossing
Nee
 Gesprek met bevoegd gezag
Oplossing
Nee
 De meeste klachten verlopen langs de informele weg.
 Formele klacht
 Contactpersoon van de school
De contactpersoon brengt actief het contact tot stand tussen vertrouwenspersoon en de klager
 Vertrouwenspersoon
Onderzoekt of er op schoolniveau naar een oplossing is gezocht. Kan de klager de overweging geven om:
  • geen klacht in te dienen
  • klacht in te dienen bij de klachtencommissie v/d ISBO
  • aangifte te doen bij politie/justitie
 De klacht kan nog steeds informeel worden opgelost.

 Klachtencommissie

  • Klacht wordt ingediend bij de klachtencommissie v/d ISBO
  • Alleen schriftelijke klachten worden behandeld

  • De klachtencommissie deelt aan bevoegd gezag , klager en aangeklaagde mee dat de klacht wordt onderzocht. Ook de directeur van de betrokken school ontvangt bericht.
De klachtencommissie houdt een hoorzitting binnen vier weken na ontvangst van de klacht. Kan externe deskundigen inroepen 
De klachtencommissie heeft vier weken de tijd voor het opstellen van een advies (met een verlengingsmogelijkheid van vier weken)
Uitspraak en afronding