El Kadisia is een vreedzame school, maar wat betekent dat?


De Vreedzame School is een aanpak met als belangrijkste doel een veilig pedagogisch klimaat te scheppen waarbij leerlingen zich opstellen als actieve, democratische burgers. 
Het lesmateriaal van het programma de Vreedzame School omvat per leerjaar zes blokken.

In de hele school wordt er tegelijkertijd gewerkt aan een bepaald blok zodat alle leerlingen dezelfde Vreedzame taal leren spreken en bezig zijn met hetzelfde onderwerp. 

 

De verschillende blokken die worden behandeld zijn:
Blok 1 Wij horen bij elkaar. 
Blok 2 Wij lossen conflicten zelf op
Blok 3 Wij hebben oor voor elkaar
Blok 4 Wij hebben hart voor elkaar
Blok 5 Wij dragen allemaal een steentje bij
Blok 6 Wij zijn allemaal anders


Belangrijk is dat de leerlingen leren dat conflicten constructief worden opgelost en dat alle leerlingen verantwoordelijk worden gemaakt voor het klimaat (de sfeer) in de klas en op school. De leerkrachten en de leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een democratische gemeenschap in de school. Leerlingen leren naar elkaar te luisteren, taken te verdelen, hun mening te geven over onderwerpen en verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf maar ook voor de ander.

Wil je meer lezen over de Vreedzame school? Ga dan naar www.vreedzameschool.nl