De website is onder constructie!

De website van stichting El Amal is momenteel onder constructie! Heeft u een vraag of wilt u bepaalde informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting El Amal bereikbaar op telefoonnummer 020-6111222.